La indústria gràfica ha posat el seu punt de mira en la recerca de materials respectuosos amb el medi ambient. L’ús de tintes ecològiques en la impressió digital es una de las grans apostes en el sector de la impremta.

La impressió digital respectuosa es un pas en la direcció correcta cap a la sostenibilitat. La qualitat i els resultats son impressionants, i al mateix temps, posem un gra de sorra per salvar el planeta.

Beneficis de las tintes ecològiques en la impressió digital

Las tintes amb base de petroli o plàstic contenen productes químics perjudicials per la nostra qualitat de vida. La impressió ecològica es l’alternativa no contaminant perquè les denominades tintes verdes utilitzen ingredients orgànics, com la soja o vegetals. T’expliquem més sobre elles.

Tipus de tintes ecològiques

– La tinta amb base de soja és una alternativa fantàstica que pots utilitzar i que reprodueix els efectes similars a la base del petroli. El més importat es que no produeix efectes tòxics.

– Una altra opció ecològica molt coneguda és la tinta vegetal. Es basa principalment en energies renovables en un  80 %. La seva aplicació redueix la emissió de compostos orgànics volàtils (COVs). El avantatge principal que ofereix es que es fabrica a partir de fonts renovables i, per tant, es biodegradable.

– La tinta UV requereix menys dissolvent al ser un producte líquid  100 % no volàtil que s’irradia amb energia UV. Pot romandre en una impressora durant llargs períodes de temps, tenint en compte que el seu major inconvenient és el cost de la inversió inicial.

– Una altra proposta és la que ofereix la tinta làtex que utilitza tecnologia de injecció tèrmica amb aigua. Ofereix impressions inodores de llarga duració, imatge nítida i durabilitat. Aquesta tinta no és inflamable ni combustible, pel que no requereix d’un equip de ventilació ni assecat especial.

Avantatges d’utilitzar tintes ecològiques

Aquestes tintes no tòxiques estan especialment recomanades per la impressió del paper, cartró, fotografies, material artístic o senyalització d’interior. A continuació, enumerem algunes dels seus principals avantatges:

– En gran número de casos t’aporten major qualitat i durabilitat que les tintes tradicionals.

– T’ofereixen una gamma de colors més àmplia.

– Et faciliten el reciclatge del material segons la utilització.

– No tenen olor o en tenen molt poc.

– Consumeixen menys energia perquè no necessiten una ventilació especial i no afecten a la salut de l’impressor.

– Alguns d’aquests tipus de tintes ecològiques son més resistents al clima.

– En alguns casos, depenent de la tinta, resulten més econòmiques que les tradicionals.

– Solen ser compatibles amb la majoria de materials.

– Tenen una molt bona adhesió.

– No són inflamables, ni combustibles.

En definitiva, des de l’any 2000 s’utilitzen les tintes ecològiques en la impressió digital com a presa de consciència mediambiental. Com has pogut veure, posseeixen qualitat molt positives i son altament competitives.