A l’hora d’imprimir un projecte gràfic la qualitat de la impressió és fonamental, per això és important saber la difèrencia entre el model de colors RGB i el CMYK . Tot dissenyador, fotògraf o gestor de marca sap que s’ha de cuidar fins als últims detalls de la producció per tal que el resultat sigui òptim i el desitjat.

Quan s’ha de crear un document perquè s’imprimeixi posteriorment s’ha de tenir en compte que els colors utilitzats en l’entorn visual (colors de la llum) no són els mateixos que s’utilitzen en la impressió i per tant, pot haver-hi una lleugera diferència entre els colors que hom veu en pantalla i els resultats impresos que té.

És per això, que:

  • És molt important treballar els documents digitals que han de ser impresos amb els colors CMYK.
  • Sol·licitar proves de color.
  • Realitzar verificacions d’impressió abans de la impressió final.

A continuació us expliquem què són els esquemes de colors CMYK i RGB i quines diferències hi ha.

Què és el RGB

L’esquema de colors RGB són els que es mostren en monitors d’ordinador, pantalles de televisió o telèfons mòbils. Aquest esquema es basa en la síntesi additiva de color (colors de llum). L’espectre de colors que representen són molt amplis; i aquests es creen a partir de la combinació de la llum dels colors primaris: vermell (R), verd (G) i blau (B).

Què és el CMYK

L’esquema de colors CMYK treballa en quadricromia, amb els colors cyan (C), magenta (M), groc (Y) i negre (K). Aquests quatre colors es barregen amb diversos percentatges per aconseguir qualsevol color. La combinació d’aquests colors es basa en el model subtractiu, és a dir, la capacitat d’absorbir i rebutjar la llum dels objectes.

Per exemple, si veiem el mar de color blau es que el mar ha absorbit tots els colors menys el blau. El model de color CMYK s’utilitza en impremta i la fotografia en color.

Diferències entre el RGB i el CMYK

En el model de color RGB es pot reproduir molts colors. Aquests presenten una lluminositat i sensació de vivesa de colors.

En el model de color CMYK hi ha colors que no es poden aconseguir. Si comparéssim dues imatges amb els diferents models de colors, el RGB i el CMYK, la imatge que utilitza el model CMYK té un contrast més gran gràcies a l’ús del quart color.

En materials impresos, la combinació de colors additius (RGB) no pot ser reproduïda directament, de manera que les imatges originades a l’ordinador s’han de convertir al CMYK equivalent amb els colors de tinta (CMYK) perquè els colors d’impressió siguin els més correctes possibles. .

 

El Centre d’Atenció al client d’Artyplan comptem amb un ampli equip de professionals de les arts gràfiques que t’assessoraran i t’acompanyaran perquè el teu projecte gràfic tingui el resultat esperat.