El procés de producció i emissió ve de la mà de l’evolució tecnològica, de les millores de les telecomunicacions, i d’una necessària evolució cap a un món connectat en xarxa.

Les tendències digitals han fet necessari la digitalització en els departaments de documentació, aquest procés a vegades ha sigut un avantatge, ja que ha donat solució a alguns problemes que els mitjans han carretejat al llarg de la història.

A continuació, s’exposa breument els motius pels quals pot ser necessària la digitalització d’arxius audiovisuals.

  1. Major facilitat de conservació de les col·leccions. Ja que la preservació de les col·leccions audiovisuals compta amb un alt cost derivat de la necessitat de controlar instal·lacions, ubicació, temperatura, etc., sent necessari el manteniment de les condicions en grans espais físics.
  2. Facilita la difusió i la socialització dels continguts. Amb el material digitalitzat serà més fàcil poder difondre’l per les noves plataformes audiovisuals digitals.
  3. Nous nínxols de mercat. Si es digitalitza els continguts poden obrir nous nínxols de mercat dirigits, especialment, als natius digitals.
  4. Amortització de les col·leccions. La possibilitat real de la difusió de continguts per vies digitalitzades a la xarxa, està la necessitat d’amortitzar la col·lecció.

Procés de digitalització audiovisual

Tant el procés de digitalització com la preservació digital consten d’una sèrie de passos que s’hauran de planificar amb cura perquè el procés sigui el més eficient possible.

A l’hora de dissenyar un pla de digitalització i preservació s’ha de tenir en compte una sèrie de factors que afecten l’eficiència d’aquest projecte, al pressupost i a la viabilitat d’aquest.

El factor temps és crucial, ja que, es desconeix la durabilitat dels suports a digitalitzar. Per això, s’haurà d’elaborar una anàlisi tecnològica de la situació actual:

  • La potencial obsolescència del hardware i el software utilitzats.
  • La freqüència amb les que s’ha de dur a terme les accions de copiatge o migracions.
  • Quant temps es tardarà a realitzar-lo.

La importància del patrimoni audiovisual

La digitalització del patrimoni audiovisual permet:

  • La preservació dels arxius que combinen imatge i so.
  • El valor de la utilització dels arxius com potents actius culturals.

Així i tot, existeixen col·leccions i arxius fotogràfics i audiovisuals que encara no s’han convertit a nous formats digitals des dels seus suports originals.

Els arxius audiovisuals en suports obsolets poden tenir una segona vida. Per això, és necessari realitzar una digitalització d’alta qualitat que segueixi les recomanacions internacionals segons el tipus de material, i posar en marxa mesures de preservació digital que garanteixin la perdurabilitat del nou format digital d’aquests arxius.

D’aquesta forma permetrem que les futures generacions tinguin un major coneixement del seu passat.

Artyplan document el teu  partner de digitalització audiovisual

En el departament d’Artyplan document els nostres assessors experts en digitalització valoraran el teu projecte i et donaran la solució més eficient i viable per digitalitzar els teus arxius audiovisuals i fotogràfics.