La digitalització de documents és una tasca indispensable en el procés de transformació digital de qualsevol empresa, organització i institució. Amb la finalitat de què aquest treball sigui eficaç i eficient; l’empresa ha de comptar amb un equip humà especialitzat en la matèria i dedicat exclusivament ha fer aquest treball. Si no és així,  l’externalització de la digitalització de documents a una empresa especialitzada, és la millor opció.

L’externalització de la digitalització de documents

L’externalització de la digitalització, BPO (Business Process Outsourcing) és la subcontractació d’aquestes funcions mitjançant proveïdors externs.

Aquest servei permet a l’empresa reduir costos i recursos. Amb la contractació de serveis externs, l’empresa maximitza l’eficiència  de les seves operacions sense haver d’invertir grans volums de recursos.

Avui en dia, la tecnologia permet que part del treball es pugui realitzar en diferents llocs, o que aquest el realitzin empreses especialitzades. Un dels principals avantatges d’externalitzar processos és la capacitat que té el proveïdor especialitzat d’analitzar les necessitats i oferir la millor solució adaptada a la teva organització.

Gràcies a la transformació digital, les empreses poden focalitzar-se en el flux de treball aportant estalvi, qualitat i millores en el servei.

Digitalització i gestió documental

La digitalització de documents és un dels processos més importants dins del desenvolupament de la gestió documental, en el qual es duu a terme la transformació de tot els documents físics que s’utilitzen a l’interior de l’empresa. Encara que aquest procés pot resultar tediós, un cop realitzat pot suposar un avantatge competiu al fer que la informació sigui accessible.

A més a més, si el servei de digitalització i gestió documental s’externalitza permetrà a l’empresa focalitzar-se en les seves tasques internes, i flexibilitzar els costos.

Artyplan Document, el teu servei extern de digitalització i gestió documental

A Artyplan Document som especialistes en la gestió documental, i ajudem a millorar el rendiment de l’organització, augmentant la productivitat, la qualitat, optimitzant els cicles de temps i la utilització dels recursos.

Assessorem els nostres clients en la gestió de fluxos de treball documental físics i electrònics. A través d’eines tecnològiques pròpies o del client (ERP, EDMS, PÁRAMOS, repositoris digitals…).