L’expedient digital, tant de l’alumne com del docent, és de gran utilitat per a les escoles, instituts i universitats. L’objectiu és facilitar l’intercanvi de dades entre les diferents administracions o departaments i agilitzar certs procediments, com el trasllat i la mobilitat d’alumnes i docents en tot el territori nacional.  Per aquest motiu, digitalitzar expedients acadèmics tenen un impacte directe en la gestió i productivitat.

Els avantatges de la digitalització de documents acadèmics

La digitalització de documents és un procés determinant per a la transformació digital en l’àmbit educatiu.  Consisteix a transformar una font informativa en un conjunt de punts o mostres, obtenint una imatge digital. En capturar els cantons dels documents es construeix un mapa de bits del paper i s’emmagatzema la informació en una base de dades.

En el sector educatiu és vital renovar-se constantment i aprofita els avanços tecnològics. L’educació està subjecta a, crear un procés d’evolució continuo, no deixar de ser el motor que forma els ciutadans del futur.

El nostre servei de digitalització i gestió documental t’aportarà un gran nombre d’avantatges en inversió tecnològica.

Estalvi d’espai

Qualsevol document en paper necessita un espai físic. La digitalització permet que aquest espai pugi destinar-se a un altre fi.

Protecció de dades

El paper és vulnerable enfront factors externs com la humitat o el pas del temps. Els arxius es deterioren, per la qual cosa conservar-los és fonamental si vols accedir a ells.

A més a més, el suport digital protegeix millor la informació. En els documents hi ha informació important sobre l’historial de l’alumnat o professorat, dades personals i projectes, per tant, han d’estar en un lloc segur per evitar la seva pèrdua o el robatori.

Millora de la productivitat

La integració tecnològica ajuda a millorar la teva destresa en les gestions al simplificar les cerques. Quan es millora la qualitat de vida dels treballadors en el centre d’estudis, també augmenta la seva productivitat i benestar.

Gestió del temps

Un arxiu físic requereix temps per la seva cerca. En el cas de l’arxiu digital aconseguiràs el valor d’una forma immediata. Mitjançant una consulta ràpida accediràs a la informació exacta.

Responsabilitat social

Aquesta acció és una mostra del compromís amb causes importants com la sostenibilitat ambiental. Gràcies al fet que la digitalització de documents propicia un gran estalvi en el consum de paper.

Fàcil distribució dels continguts

Un document digitalitzat pot enviar-se per correu electrònic ràpidament, evitant així mateix la despesa del paper per a fer arribar la informació al destinatari.

En resum, digitalitzar expedients acadèmics millorarà la teva eficiència en el sector educatiu, afavorirà la reducció de costos i afermarà el teu compromís amb el medi ambient.