Dins la indústria de la serigrafia, l’última tecnologia que ha arribat és la impressió digital, amb unes màquines que comparteixen certes similituds amb les tradicionals  òfset. En les impremtes grans o mitjanes podem trobar ambdós tipus d’impressió, que tenen les seves diferències també, encara que en un futur podrien convergir. Almenys en qualitats assolides i els mateixos usos.

De moment, hem de parlar d’aquestes dues tecnologies per separat tot i que en ambdós casos imprimim en un suport de paper amb  tintes minerals o vegetals dins d’un espectre de quatre colors bàsics. Són el cian, el magenta, el groc i el negre.

Què és la impressió òfset?

En aquest sistema, la imatge desitjada es crea primer en una planxa matriu d’alumini per després ser transferida a un suport de cautxú i, finalment, imprimir-se a la fulla. El seu funcionament es basa en la repulsió química i física que es dóna entre substàncies grasses i l’aigua.

I la impressió digital?

Per la seva part, la impressió digital té com orígen un arxiu que està dissenyat i que passa directament a la màquina on es reprodueix a través d’una planxa virtual. Aquesta tecnologia actua sobre la matriu mitjançant cartutxos líquids de tinta que reben una càrrega elèctrica. Llavor es traspassa el cautxú i després al paper.  Garanteix la màxima adherència.

Diferències entre ambdues tecnologies

Realment, del primer tipus d’impressió al segon el que s’ha experimentat és un canvi de les planxes analògiques a les digitals. Encara que les diferències s’estan diluïen, els avantatges de la tradicional són poder imprimir grans tirades de manera més econòmica i ràpida, utilitzar tintes especials as especials i inclús obtenir formats més grans.

Ara bé, tot el que imprimim és igual i també els exemplars surten humits, per la qual cosa s’ha d’esperar un temps considerable d’assecatge. També poden produir-se certes inestabilitats de color durant el procés.

En canvi, si utilitzem la impressió digital, s’assoleix tirades molt curtes amb major rapidesa i estalvi amb disponibilitat immediata. Per tant, no s’ha d’esperar a l’assecatge, quelcom ideal pels treballs urgents.

A més a més, el sistema admet suports especials, podem imprimir fins i tot amb tinta blanca i inclús guanyem estabilitat de color gràcies al densitòmetre que presenta aquesta tecnologia. Un altre punt a favor important és que permet la  personalització de cada exemplar, no tots han de sortir iguals si no volem.

En termes de qualitat, amb ambdós sistemes aconseguim una excel·lent impressió, difícil de diferenciar. El principal avantatge de la  impressió òfset radica en la seva gran capacitat per a realitzar moltes còpies en poc temps. En canvi, la impressió digital es millor per tirades curtes i d’exemplars diferents.

Així queden, per tant, els pros i contres d’aquests dos tipus d’impressions, de les quals la més innovada és la impressió digital. El nostre Centre d’Atenció al Client us aconsellarà del més adequat pel teu projecte d’impressió.