La postimpressió és l’última etapa en el procés de creació d’arts gràfiques i elements impresos i una part fonamental de la qual depèn l’impacte final del material obtingut. Les decisions errònies en aquesta part poden fer-nos malbé tot el nostre treball o impedir que impacti tant com podria haver-lo fet. A continuació t’expliquem detalladament aquest procés.

Què és la postimpressió?

Coneguda també com a fase d’acabats, s’encarrega d’aportar els últims tocs i matisos al material imprès. Són una sèrie de processos necessaris per a potenciar el resultat obtingut. Les seves tasques impliquen accions destinades a optimitzar l’aparença final, així com gestions logístiques i el lliurament al client.

Quines són les tasques que es realitzen a la postimpressió?

Aquests són els últims processos a dur a terme durant la impressió de qualsevol element:

  • Tractaments de superfície i de protecció. S’implementen recursos d’aïllament o decoració, com els vernissos complets o selectius, els lacats o factors protectors enfront de la humitat, el greix, la cura de les imatges, l’aplicació de zones adhesives, etc.
  • Manipulació d’estructura i enquadernació. L’objectiu és adaptar la forma de l’element imprès a la concepció definida. Ens referim a tasques laborioses i precises, com el tall, el plegat, l’alçat, el cosit, l’encunyació, l’estampat, l’ envernissat i la plastificació. Sovint, les impremtes externalitzen algunes d’aquestes tasques a altres empreses especialitzades.
  • Acabats especials. Es tracta d’accions específiques que aporten un plus diferencial al teu resultat final, habitualment discrecionals i, en tot cas, decoratives i envellidores.

Quins són els principals acabats existents de la postimpressió?

Entre els acabats especials en la postimpressió, existeixen un bon número que hauries de conèixer. Només sabent la seva existència i sent conscient de quant aporten, podràs decidir amb encert si els inclous o no en els teus projectes d’impressió.

Cantonades rodones

És habitual, per exemple, en les targetes comercials. Consisteix a aplicar un despuntat dels angles amb forma corba. L’efecte final és més elegant i agradable al tacte.

Laminatge

Es combinen dos o més elements per a conformar un material imprès més resistent i notable.

Envernissat

Aquesta tècnica consisteix en estendre una capa fina de vernís transparent (brillo, mat, semimat, etc.). Es pot donar en tota la superfície o parcialment i servirà com a protecció de la imatge impresa. El vernís evita frecs o ratllades i proporciona al material imprès un millor acabat. Si l’objectiu és donar volum i brillantor a un treball imprès el vernís selectiu UVI en dimensió 3D és l’acabat ideal.

  • El vernís UVI s’aplica en disseny gràfic per destruir elements de la creativitat, afegir valor i millorar la percepció. 
  • El vernís UVI amb volum 3D s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de diverses gotes de vernís amb les que es donen volum a les zones seleccionades.

Encapsulat

És comparable al laminatge, encara que podem dur-lo a terme amb pel·lícules de polièster que atorguen rigidesa, consistència i major vida útil.

Camises

S’aplica, sobretot, als llibres i catàlegs. Són sobrecobertes doblegades sobre si mateixes per un costat, aportant-nos una protecció addicional.

Estampats

Són afegits amb relleu que es col·loquen sobre el material imprès per a crear efectes especials, més cridaners i sorprenents. Les solem aplicar a zones específiques, sense abusar de la seva presència per a conferir un toc més elegant i distintiu.

El paper dels assessors d’Artyplan

L’assessorament dels professionals és sempre fonamental per a prendre les millors decisions d’impressió. El que a priori sembla una bona idea, pot suposar en la pràctica un maldecap. També pot ocórrer el contrari: que desconeguis l’existència d’un recurs capaç d’embellir enormement la teva impressió.

Artyplan comptem amb especialistes en postimpressió que miren pels teus interessos. Deixa’ns assessorar-te per a obtenir una qualitat excepcional en els teus encàrrecs d’arts gràfiques i impressió. Quedaràs sorprès!