El teu projecte de final de grau, màster o la tesi doctoral són el punt final de tota una trajectòria estudiantil. On l’alumne ha realitzat una investigació sobre un tema que l’apassiona relacionat amb la matèria impartida durant la seva època post estudiantil.

La presentació del treball és una de les parts més importants, però aquesta de vegades pot ser complicada per l’autor, ja que no és expert en maquetació. Per tant, a  l’hora  de realitzar-ne la maquetació aquesta requereix temps i en la majoria dels casos els treballs no són maquetats amb programes especialitzats com Indesign o Illustrator sinó amb el Word, que no deixa de ser un processador de textos.

A continuació t’expliquem com preparar el TFG, TFM o la teva tesi doctoral per imprimir.

Com dissenyar l’interior d’un TFG, TFM o Tesis doctoral?

El primer que has de decidir és la mida de la pàgina, a Artyplan com que utilitzem sistemes d’impressió digital pots escollir qualsevol mida. En aquest cas les mides més utilitzades són A4 (210×297 mm) i B5 (175×250 mm).

Un cop has decidit la mida a utilitzar el següent pas és decidir si el treball o projecte serà a una cara o a doble cara. Si és a una cara, s’ha de definir els marges esquerre i dret. Si en canvi, és a dues cares, s’haurà de marcar la casella dels marges simètrics on els marges s’anomenaran interior i exterior. A més a més, és recomanable per tal d’evitar els problemes d’impressió de la doble cara justificar en mode centrat les capçaleres, els peus de pàgina o la numeració. Quan ja s’han definit els marges és important treballar en l’espai limitat, anomenat “treballar a caixa”.

Si desitja posar elements fora de la caixa, és comú que aquests elements arribin fins a la vora, anomenada a sang. Perquè arribin fins a la vora de la fulla és necessari realitzar un disseny a sang, zona de 3 a 5 mm, lloc on es poden els elements de tal forma que en tallar no es deixin línies blanques. El programa de word no permet definir zones a sang, per la qual cosa és recomanable utilitzar algun programa professional. Però si no, es dissenya una pàgina d’almenys 5 mm més gran per tots els cantons, assumint que els últims 5mm es destinaran a aquest marge i per tant no s’imprimiran.

No obstant això, les imatges de fons s’han d’expandir fins a omplir la zona de sagnat, per tal que quan es talli no quedin marges blancs a causa de la tolerància de les màquines.

Com dissenyar la portada d’un TFG, TFM o Tesis doctoral?

A l’hora de dissenyar la portada del teu projecte has de tenir en compte diversos aspectes. Primer de tot, hauràs de decidir de quina mida voldràs la teva tesi. Les mesures més utilitzades són A4 (210×297 mm) i B5 (175×250 mm). Un cop escollida la mida podràs començar a dissenyar la portada. És recomanable que utilitzis programes d’edició d’imatge com Photoshop, Illustrator, Indesign…, així com consultar a la teva facultat el requeriment del tipus de portada a presentar en un TFG, TFM o una tesi doctoral, moltes vegades t’ofereixen una plantilla amb la qual realitzar la portada correctament.

Tot seguit, hauràs de generar un document amb un format més gran que la mida escollida pel projecte i ja podràs dissenyar la portada; has de tenir en compte que al costat dret hi ha la portada i a l’esquerre la contraportada, el llom queda el centre. La mida del llom es calcula que 1 cm és per cada 100 fulls (200 pàgines a doble cara).

Artyplan experts en serveis d’impressió en petit format

Un cop has decidit com dissenyar i com ha de ser és l’hora d’imprimir el document, des d’Artyplan us recomanem que el paper sigui de 100 grams quan la tesi contingui text i gràfics i estucat mat de 130 grams quan predominin les fotografies o gràfics. En el nostre article de com imprimir la teva tesi et donem més detalls de com fer-ho.  Si tens qualsevol dubte els nostres assessors dels centres d’impressió, t’ajudaran a trobar la millor solució pel teu projecte i aconseguir la presentació que vols.