No totes les tintes comporten la impressió ecològica. Gràcies a les nostres tintes HP làser, a la fi podem oferir-te una impressió sostenible amb el segell verd FSC per a la protecció dels boscos, així com la certificació indexo energia que certifica que el 100% del nostre consum elèctric prové d’energies renovables.

Per què les tintes convencionals d’impressora no són ecològiques?

La major part de les impressores d’avui dia utilitzen pols de tòner sec, que consisteix en petites partícules de plàstic. Com saps, el plàstic es fabrica a partir de combustibles fòssils no renovables. A més, quan s’imprimeix cal escalfar les partícules fins que es fonen, la qual cosa consumeix energia. I, finalment, el plàstic que es fon sobre el paper limita el seu reciclatge, amb la qual cosa tampoc estem fent gens bo pels boscos.

Les tintes ecològiques

Vivim una contínua revolució digital en la qual gairebé tots els nostres treballs i documents estan informatitzats. Això és una cosa molt positiva per al medi ambient, però deixa de ser-ho en el moment en què els imprimim. Com ja has vist en l’apartat anterior, la tinta d’impressora no ecològica fa que l’era de la informatització sembli ser incompatible amb una altra revolució que estem vivint: la revolució ecològica.

Això no és una simple moda: obeeix a criteris que estableixen els governs i les noves reglamentacions, cada vegada més necessàries davant els imminents efectes en el clima de l’efecte d’hivernacle, la desforestació, els plàstics i micro plàstics en els oceans… aviat és possible que ja només utilitzem tinta ecològica.

Tintes sostenibles LATEX

Les tintes LATEX que utilitzem en les nostres impressores estan compostes de resina (polímers) i pigments suspesos en una solució d’aigua a la qual s’han addicionat humectants. Gràcies a això, la tinta s’adhereix al suport d’impressió, i quan aquesta s’asseca, la resina forma una pel·lícula flexible i resistent.

Les tintes basades en aigua ofereixen molts avantatges. Entre elles, que no generen contaminants atmosfèrics perillosos ni residus de cap mena, de manera que els requisits de ventilació, emmagatzematge i transport són menys complexos.

Com estan compostes principalment per aigua, en assecar-se no generen olors ni residus tòxics. Així, amb les tintes ecològiques és possible obtenir resultats amb la mateixa qualitat i durabilitat que les convencionals, només que sense perjudicar el medi ambient, la seguretat i la salut.

Aplicacions de la tinta ecològica

Com veus, la tinta ecològica pot utilitzar-se com la tinta convencional i permetre la impressió de:

– Rètols d’exteriors i per a esdeveniments

– Tèxtils

– Pòsters i publicitat

– Gràfics d’impressió i talli

– Retroiluminados

I molt més.

T’apuntes a la impressió ecologica? Protegir la vida en el nostre planeta és molt senzill, i tu pots continuar treballant i imprimint les teves creacions i ser al mateix temps “eco”.