Compartim una mica contingut interessant sobre tintes. Comencem parlant de les “Tintes Làtex”.

Malgrat el seu nom, aquestes tintes no estan compostes de làtex sinó de pigments i resina (polímers) suspesos en una solució d’aigua amb addició de humectants. Això permet que la tinta s’adhereixi al suport d’impressió i que, un cop s’hagi assecat, la resina formi una pel·lícula flexible i resistente.Basadas doncs en aigua, ofereixen molts dels avantatges de les tintes solvents, però sense problemes pel medi ambient, la salut i la seguretat, a més d’oferir resistència, versatilitat i qualitat.

A part de l’excel·lència en els acabats, la major novetat és que aquestes tintes són eco-amigables ja que a l’estar compostes principalment per aigua, en assecar-se no generen olors ni residus tòxics.