La tipografia és un dels elements claus en les arts gràfiques, la comunicació, la publicitat, el màrqueting i fins i tot la cultura popular. Gràcies a ella, entenem millor els missatges i donem un estil determinat als textos.

Què és la tipografia?

La tipografia té múltiples definicions, podríem analitzar la seva arrel etimològica, que prové del grec typos, ‘marca’, i graphia, ‘qualitat d’escriure’. No obstant això, la definirem com la disciplina que ordena les lletres i el text de manera que aquest sigui llegible, clar i atractiu estèticament pel lector.

Implica un determinat estil, una aparença i una estructura. Es compon amb les fonts de les lletres. Amb elles provoques certes emocions i transmets missatges específics. En resum, la tipografia és el que fa que el text tingui vida.

Quin tipus de tipografia hi ha?

Segons el criteri morfològic, hi ha quatre grans famílies tipogràfiques.

Amb serif (romanes)

El seu tret característic d’identitat, és l’acabament o petit adornament que té les lletres en els seus extrems. Això els aporta un cert to cal·ligràfic, encara que no tant com el grup de cursives, que veurem més endavant. Tenen un disseny seriós i tradicional, quelcom que també es pot identificar com institucional o acadèmic.

Sense serif (pal sec)

És una família de lletres sense acabament ni adornament. Es podria qualificar d’estil minimalista. Es caracteritza per la seva fàcil lectura. Per això és la més utilitzada amb fins comercials o periodístics. Molts titulars de diaris o cartells publicitaris estan fets amb aquest tipus. Aquest grup de lletres transmet modernitat, neutralitat i seguretat.

Cursives (manuscrites)

També s’anomenen script i la seva característica principal és que imiten a la cal·ligrafia humana. Són més corbades que les dels dos grups anteriors, van unides entre elles i, normalment, estan inclinades cap a la dreta, com passa amb la lletra manuscrita.

Decoratives (exposició)

També es coneixen com a display. Imprimeixen diversió, joventut, creativitat i caràcter. La seva llegibilitat és menor que en qualsevol dels anteriors grups, per la qual cosa només són utilitzades en suports destinat a cridar l’atenció de determinats públics.

Quines són les més utilitzades en les arts gràfiques?

Segur que coneixes algunes de les tipografies més utilitzades en arts gràfiques. Sans Serif, Helvetica, Trajan o Futura són algunes d’elles. N’hi ha d’altres com Bodoni, Gotham o Rockwell que també hauràs vist en alguns textos o dissenys.

Què tenen en comú totes elles? La seva llegibilitat, la seva claredat i, en la majoria de vegades, el seu tall modern.

Com influeix la tipografia en un text imprès?

Marca el caràcter, la llegibilitat i l’estil d’aquest text. Pot inclús, influir en l’opinió dels lectors. Aspectes com la mida, l’interlineat o el perfil del lector són factors a tenir en compte a l’hora d’escollir-ne una. La lletra de mida petita i el baix contrast pot fer que quasi ningú llegeixi els teus texts o que els consideri poc interessants. Per altra banda, un interlineat que s’aproximi al 1,5 tendeix a accelerar la velocitat de lectura.

A l’hora de transmetre modernitat, claredat i senzillesa, molts dissenyadors escullen les tipografies sans serif. Malgrat això, tot depèn del públic a qui vagi dirigit el text i les sensacions i els valors que es vulguin transmetre.

Artyplan t’assessora perquè el teu projecte gràfic sigui un èxit

Des d’ Artyplan, comptem amb un equip d’assessor que poden oferir-te una orientació professional i personalitzada perquè el teu projecte d’arts gràfiques sigui tot un èxit. Fem treballs de gran i petit format, impressió comercial, papereria corporativa i packaging. Podem aconsellar-te sobre quina tipografia utilitzar per a un projecte editorial, de comunicació o de màrqueting.