Quadríptic

SKU: 130002 Categories: ,

Disposem d’una de les formes de publicitat més efectives, disponibilitat de tot tipus de paper i gramatges. Imprimim díptics de qualsevol mida i disseny aplicant tres plegs a la peça.