Sostenibilitat medioambiental

A Artyplan fomentem l’ús dels recursos sostenibles en els nostres sistemes productius.
Cuidem, respectem i tenim cura del medi ambient.

Segell verd FSC®

Amb la finalitat de consolidar el nostre compromís per un desenvolupament responsable disposem del segell verd FSC® promogut per una organització global, sense ànim de lucre, que té per objectiu garantir permanentment una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable amb els boscos de tot el món.

CONSULTA L'ABAST DEL FSC

Certificació Indexo Energia

Acredita que el 100% del nostre consum elèctric és d’origen renovable.

HP LATEX R-2000 Gran Format

A Artyplan fomentem l’ús dels recursos sostenibles en els nostres sistemes productius. Cuidem, respectem i tenim cura del medi ambient. Hem estat els primers a Catalunya en disposar d’aquesta impressora totalment ecològica i eficient. Artyplan es conscient de l’impacte de la seva activitat industrial sobre el medi ambient. Per aquest motiu s’inverteix en l’última tecnologia d’impressió sostenible i en processos productius més ecològics, com les tintes làtex i tecnologia UVI que no generen residus contaminants.

Tintes LÀTEX

Malgrat el seu nom, aquestes tintes no estan compostes de làtex sinó de pigments i resina (polímers) suspesos en una solució d’aigua amb addició de humectants. Això permet que la tinta s’adhereixi a el suport d’impressió i que, un cop s’hagi assecat, la resina formi una pel·lícula flexible i resistent.

Basades doncs en aigua, ofereixen molts dels avantatges de les tintes solvents, però sense problemes pel medi ambient, la salut i la seguretat, a més d’oferir resistència, versatilitat i qualitat. A part de l’excel·lència en els acabats, la major novetat és que aquestes tintes són eco-amigables ja que a l’estar compostes principalment per aigua, a l’assecar-se no generen olors ni residus tòxics.