En compliment amb l’establer en la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic  (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable: ARTYPLAN, SL
Nom comercial: ARTYPLAN
Nif: CIF B61963229
Direcció: C/ Avenir nº 42 Baixos . 08022, Barcelona (Barcelona), España
Contacte: Tel. 932008799 – Email: administracio@artyplan.com
Registre mercantil o autorització administrativa:
Activitat: Arts gràfiques

CONDICIONS GENERALS D’ ÚS

El portal web http://www.artyplan.com/ té com objectiu facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, pel desenvolupament de la seva activitat.
L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc Web implica la expressa i plena acceptació de les condició exposades en aquest document, sense perjudici d’aquelles particularitats que es puguin aplicar a alguns serveis concrets oferts mitjançant el lloc Web.

ARTYPLAN es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que conté la seva Web o en la configuració i presentació d’aquesta. Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada al portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, pel que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateix consultant-ho a les fonts oficials.

PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que forment el lloc Web, així com la estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la plana web, son titularitat de ARTYPLAN o dels seu col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics que conté el lloc Web.
ARTYPLAN prohibeix expressament la realització de «framing» o la utilització per part de tercers de qualsevols altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc Web.

L’ús dels continguts haurà de respectar la seva llicència particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de ARTYPLAN.
Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels texts i continguts proporcionats pel lloc Web, sempre que es concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:
1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
2. Es citi expressament a ARTYPLAN com a font i origen d’aquests.
3. El propòsit i la funcionalitat de tal ús sigui compatible amb el drets de la Web i/o activitat de ARTYPLAN.
4. No es pretén un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per  ARTYPLAN , prèviament i expressament.
Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, ARTYPLAN reconeix a favor dels seus titular els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició a la Web la existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc el recolzament, patrocini o recomanació.
ARTYPLAN declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc Web pogués està violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb ARTYPLAN.

RESPONSABILITAT

ARTYPLAN no garanteix la inexistència de errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que ARTYPLAN desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.
Tant l’accés al lloc Web de ARTYPLAN , como l’ús que es pugui fer de la informació que conté la mateixa és exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ARTYPLAN no es fa responsable de la informació o continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altra mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina Web de ARTYPLAN.

No obstant i en compliment de la LSSI, ARTYPLAN posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o infringir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb ARTYPLAN.

ARTYPLAN no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin mitjançant les diferents direccions de correu electrònic que apareixen en el seu lloc Web, pel que en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços que conté el nostre lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços es únicament facilitar la cerca de recursos que li puguin interessar mitjançant Internet. No obstant, aquestes pàgines no pertanyen a ARTYPLAN , ni fan una revisió dels seus continguts i, per això, ARTYPLAN no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació entre ARTYPLAN i les persones o entitats titulars dels continguts o d’altres llocs webs on es trobin. ARTYPLAN tampoc es fa responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços al lloc Web de ARTYPLAN hauran de respectar les següents condicions:
1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de ARTYPLAN de la pàgina que realitza l’enllaç.
2. La pàgina Web en la que s’estableixi el híper enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
3. ARTYPLAN podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva Web, sense necessitar de al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat el enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tant aviat com rebi la notificació de ARTYPLAN .
4. No es responsabilitza de mode algun ni garanteix la claredat, exactitud, factibilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que el establiment del híper enllaç pot oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se del accés a la pàgina Web del híper enllaç.
5. La pàgina Web en la que s’estableixi el híper enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ARTYPLAN excepte aquells signes que formin part del mateix híper enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que es dispoa en la Llei Orgància de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).
La recollida i tractament d’aquestes dades dutes a terme per ARTYPLAN ,  tenen com a funcionalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en procesos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.
Els serveis prestats per ARTYPLAN estan dirigits a majors de 14 anys. En el suposat cas excepcional que algun servei dirigit específicament a menors de la citada edat, ARTYPLAN solicitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de dades personals o, en el seu cas, pel tractament dels mateixos. ARTYPLAN es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme la legislació vigent. A aquest efectes adoptarà les mesures per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades le ampara a una sèrie de drets en relació al ús que donem de les seves dades.  Tots i cadascun dels seus drets son unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb prèvia comprovació de la seva identitat. A continuació t’indiquem quins son els drets que l’assisteixen:
– Sol·licitar el ACCÈS a les seves dades personals
– Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
– Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l’«olbit»)
– LIMITAR o OPOSAR-SE al ús que li donem a les seves dades
– Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per casos de serveis de telecomunicacions o internet.
– Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.
– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant la Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per al exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

CONSULTES PÀGINA WEB

Responsable: ARTYPLAN, SL
Dirección: C/ Avenir nº 42 Bajos . 08022, Barcelona (Barcelona), España
Teléfono: 932008799
E-mail: administracio[arroba]artyplan.com
Página web: http://www.artyplan.com/

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no estan recaptant o tractant conforme la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè pot realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en les dades de contacte facilitades a continuació:
Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España
Email: info@agpd.es – Teléfono: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte de interpretció dels termes que conformen aques Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.
Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al lloc Web o de l’ús dels seveis que aquest pugui ofertar, ARTYPLAN i el Usuari acorden a sometre’s als Jutjats i Tribunals de domicili del usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i l’usuari actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als Jutjat i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.