La digitalització dels exàmens és indispensable en el món modern. Les universitats són les institucions educatives més beneficiades en tot aquest procés, però solament si aconsegueixen crear una bona plataforma que doni suport a aquest format. Oferir una formació superior de qualitat pot resultar realment complexa, però comptar amb els exàmens en forma digital permetrà aplanar el camí. .

Beneficis al servei de la educació

Les universitat haurien d’aspirar a brindar la millor educació possible.  Fins fa uns anys, només existia la possibilitat de realitzar exàmens presencials, els quals, com es coneix, obliguen a congregar als alumnes en un únic lloc.  No obstant, a l’actualitat, hi ha l’opció de digitalitzar tot el procés, amb el aconsegueixes simplificar-ho sense perdre gens de qualitat. Aquests són els principals avantatges:

Rapidesa en les correccions. Un dels majors problemes, tant per professors com alumnes, és la correcció de les proves escrites. Qui ensenya té que fer front, com a mínim, a vàries desenes, de documents que tenen que llegir i revisar. Això es quasi una odissea, sobretot quan no entens la lletra. Així, amb un examen digitalitzat es trigarà menys a puntuar, no hi haurà problemes de comprensió i els alumnes rebran la seva nota en poc temps. 

Pèrdua dels exàmens. Extraviar una prova és quelcom molt greu, ja que l’alumne en qüestió suspendrà automàticament i la reputació del professor quedarà marcada. Això no passa amb la digitalització de documents, la qual permet guardar-los al núvol o copiar-los en diferents dispositius.  

Facilitats per a la conservació. El normal es que els exàmens es destrueixin al finalitzar cada avaluació, ja que el professorat comprèn que són inútils i ocupen massa espai.  No obstant això, un document digital només pesa uns pocs bits i, al no eliminar-lo,  els alumnes podran revisar-lo sempre que vulguin. Així, podran comprendre millor els errors que han comès i millorar de cara al futur.

Xifrat de documents. Una de les pegues que podries posar als exàmens digitals és la facilitat per a transmetre’ls o per a copiar. No obstant això, en desxifrar els documents, no podran reproduir-se.

A més a més, amb un senzill temporitzador, cap alumna s’atrevirà a perdre el temps buscant les preguntes als seus apunts.  Si l’examen dura dues hores, una vegada acabat aquest temps el arxiu es tenca i s’avaluarà el que s’hagi escrit.

En definitiva, la digitalització de exàmens presenta tots aquests avantatges. La educació necessita actualitzar-se para oferir millors soluciones i no podem depreciar la ajuda de l’entorn virtual. D’aquesta manera, tant estudiants como professores sortiran guanyant, ja que estarem facilitant el treball a totes dues persones. el resultat final serà una millora significativa i un augment del rendiment acadèmic.