Cada vegada es té més en compte que si no estàs a Internet, no existeixes, ja que aquesta xarxa permet la connexió de la teva entitat o empresa amb el món. Però no només està centrada en l’àmbit del comerç i l’intercanvi de béns, sinó que cada cop rep més importància la transparència de les institucions amb els usuaris. Mitjançant la digitalització i gestió d’arxius, dades i  projectes que té una institució es pot aconseguir un elevat grau de transparència, que sigui fàcil i accessible per tothom.

El padró

Un dels documents més importants a l’ajuntament és el registre de població de potestat municipal (el padró). Aquest és un registre administratiu on consta la informació dels veïns del municipi. L’ajuntament de la localitat l’ha de crear, mantenir, revisar i custodiar.

La digitalització

Per tal de tenir un arxiu de padrons ben organitzat i amb el mateix format que els documents actuals és important que els padrons municipals històrics estiguin en format digital i per tant, siguin de fàcil accés per la ciutadania i que el responsable dins de la institució vetlli pel seu manteniment i preservació.

A Artyplan Document estem especialitzats en la digitalització de documents històrics per tal de garantir la preservació del fons històric de les institucions. Aquest procés consisteix en:

  • Recollir el document original amb logística pròpia o mitjançant una unitat mòbil a casa del client.
  • Capturar la imatge amb maquinària d’última generació. (fitxer màster)
  • Realitzar la conversió automàtica del fitxer màster per tal d’adaptar-se a la seva finalitat.

 

El nostre departament li pot oferir assessorament, consultoria i execució de plans de preservació digital, adaptant la metodologia i el sistema de captura.