Les arts gràfiques estan configurades per una successió de processos que podem classificar en tres apartats: disseny, preimpressió i impressió pròpiament dita. Vols saber més sobre el segon d’ells?

Què és la preimpressió?

És el procediment que pretén localitzar qualsevol desajust que pugui haver-se produït durant el treball d’impremta en tota mena de producció gràfica. És la fase intermèdia, per tant, entre el disseny d’un document i la seva impressió definitiva.

Resulta imprescindible per a fer una bona feina, optimitzar el resultat i evitar possibles errors. Un bon equip d’especialistes, amb els coneixements i l’experiència dilatada necessària, és capaç d’anticipar-se a qualsevol possible complicació i, així, garantir que el producte final compleix amb totes les expectatives.

Fer-ho bé en aquesta fase és una benedicció per a tots els agents implicats. Com a client, rebràs la documentació sol·licitada en condicions òptimes. Quant a la impremta, tindrà la certesa que tot surt segons el pautat.

Tècnicament parlant, ens referim a tot el conjunt de tècniques i fases precises per a obtenir arxius digitals idonis per a imprimir, a partir dels quals es poden conformar les planxes d’impressió.

Les fases de la preimpressió

Existeixen 5 etapes ben diferenciades i absolutament imprescindibles per a qualsevol impremta:

  • Rebre i comprovar els originals.
  • Tractar el material.
  • Maquetar i imposar.
  • Obtenir i validar la forma de la impressora.
  • Treure proves de preimpressió.

El primer és rebre els diferents materials (fotos, il·lustracions, texts en paper o digitalitzats, fotolits, negatius, senyals de televisió o vídeo, gràfics, pdfs, etc.) i digitalitzar-los per a formar un tot compacte i manejable.

A continuació, és el moment del tractament. Cal considerar aspectes com el paper o suport triat, la qualitat de la impressió, la grandària dels originals i del print final, els factors cromàtics, la resolució de les imatges, els formats, etc. Bàsicament, existeixen 4 classes de tractaments: text, imatge, vectorial i tècnic. Aquests especialistes utilitzen programari tan recognoscible com Illustrator, Photoshop, Adobe Reader o InDesign, entre altres.

La tercera fase és la de maquetació i composició dels continguts, fins que es genera el document final, el qual serà enviat a la impressora. Tant els textos com les imatges i la resta d’elements hauran estat tractats adequadament. Basant-nos en això, es pot realitzar la imposició, les separacions cromàtiques (magenta, cian, groc i negre) i el format de sortida en funció dels equips emprats.

I és que, ens endinsem ja en la quarta part: cada tipus d’impressora és diferent i requereix un llenguatge i un enfocament tècnics en els arxius. La forma impresa s’aconsegueix de quatre maneres: emmagatzematge de dades, filmació en pel·lícula o CTF, filmació en planxa o CTP i impressió digital.

Finalment, es realitzen i es presenten al client les diferents proves necessàries fins a aconseguir el resultat buscat. Parlem de proves d’imposició, ferros, de color, d’exposició i altres.

Per què és important comptar amb experts impressors?

Com estàs comprovant, aquest procediment és summament tècnic i exigeix coneixements, sensibilitat i instint per a resoldre-ho correctament. Només els professionals qualificats, els que estan versats en múltiples experiències i situacions, són capaces de fer un treball òptim en qualsevol circumstància.

Aposta sempre pels més qualificats i minuciosos. Així sortiràs guanyant en qualitat, tranquil·litat i servei.

Amb el suport d’ Artyplan

El nostre lideratge en el sector, la voluntat d’excel·lència i els coneixements dels nostres professionals ens permeten ajudar-te al 120% en cada projecte gràfic. Dominem tots els sistemes d’impressió i tenim una metodologia pròpia que t’acostarà a la perfecció.

Sigui com sigui el resultat de la teva preimpressió, a Artyplan sempre apostem per materials sostenibles en la creació dels nostres productes. Abans de res, cuidem i respectem el medi ambient. Compta amb nosaltres i tot anirà millor!