Cada vegada són més les empreses que aposten pels sistemes de gestió d’impressió, ja que s’han adonat dels avantatges que suposa utilitzar aquest innovador sistema. Tanmateix, per a comptar amb els beneficis del print management  resulta imprescindible disposar d’un bon equip de professionals especialitzats.

Principals beneficis del print management

Aquesta gestió d’impressió per a empreses destaca per ser un sistema que optimitza els recursos, al mateix temps que fa que les companyies tinguin un major control sobre la impressió, les còpies, la digitalització i l’enviament de documents per fax.

És a dir, aquest sistema redueix l’impacte mediambiental, aporta major confidencialitat i permet una gestió centralitzada.

Tasques adscrites al servei:

Anàlisi de les necessitats d’impressió.

És un servei molt recomanable per saber els requeriments de l’empresa en matèria d’impressió tant internament (còpies, fax, digitalització o impressió) com externament (publicacions, publicitat i comunicació gràfica en petit i gran format).

Control i gestió general de la impressió i digitalització de tota la companyia.

Un equip especialista identificarà què necessita l’empresa per a optimitzar els processos d’impressió. I, proporcionarà l’accés a una intranet específica per a la gestió de la impressió i la digitalització documental,  d’una forma centralitzada i sota control. Així, es podrà donar ordres d’impressió des de qualsevol lloc i dispositiu gràcies a aquesta gestió remota.

Assessorament complet.

Hi ha ocasions en què podem necessitar ajuda per saber com gestionar alguns aspectes del sistema d’impressió com la substitució de determinats dispositius per aconseguir millor eficàcia o rendibilitat.

Predicció dels costos.

Disposar d’un servei de print management permet que les empreses puguin millorar la seva previsió de despeses, obtenir pressuposts ajustats i reduir els imprevistos.

En definitiva, incorporar el sistema de print manager  d’Artyplan per a la seva empresa és, sens dubte, una bona inversió.