En qualsevol institució educativa els moments en què es genera més volum i trànsit de paper és durant l’època d’avaluacions; digitalitzar exàmens pot ajudar a evitar la pèrdua del document.

Les proves d’avaluació han de romandre al centre fins que l’estudiant hagi finalitzat el cicle.  Aquest fet,  comporta haver de tenir un espai destinant a guardar tota aquella documentació que continua sent objecte d’utilització administrativa freqüent.

 Què és la digitalització?

La digitalització és un procés de convertir informació analògica a digital.  Sobretot, la  digitalització  retrospectiva  consisteix  a  transformar  àtoms  en  bits,  és  a  dir,  en  convertir  documentació  analògica en electrònica.

A Artyplan Document comptem amb el maquinari, el programari, el servei tècnic i l’equip humà necessaris per donar la resposta més adequada a cada projecte en funció de les seves característiques i particularitats.  Per tant, tractem qualsevol tipologia de documentació, sigui textual, gràfica, sonora o d’imatge fixa o en moviment.

Importància de digitalitzar els exàmens

Hi ha diferents beneficis a la hora de digitalitzar els exàmens, un d’ells és que el procés de correcció d’exàmens pot ser feixuc per molts correctors, ja que molts cops han de traslladar els documents d’avaluació fora del centre d’educació per tal de complir amb els terminis.

Des d’Artyplan Document resolem aquesta problemàtica, amb un sistema basat en la digitalització massiva de document i la identificació d’aquest mitjançant la lectura d’un codi de barres. Aquesta lectura permeten mitjançant la relació de llistats identificar assignatura i alumne del document per tal d’enviar-lo a la persona encarregada de corregir-lo.

A més, la digitalització d’exàmens et permet estalviar temps i logística a la vegada que controla la qualitat dels documents mitjançant la relació amb els llistats proporcionats per la institució.

Un arxiu digital pel teu centre d’educació

Finalment un cop digitalitzats els exàmens podràs classificar, crear una descripció amb el  nostre  propi  producte  d’arxiu digital: l’Artydoc, un gestor documental amb sortida web.

És un programari pensat per a la classificació, descripció, difusió i gestió de documents electrònics.

Artyplan Document el teu assessor en digitalització

Com a resultat de l’experiència   adquirida   en   més   d’una   dècada   de   serveis,   ens   permet oferir   des   de   l’assessorament fins a l’assumpció de la gestió de fluxos de treball documentals físics i electrònics a través  d’eines  tecnològiques  pròpies  o  del  client  (ERP,  EDMS,  ERMS,  repositoris  digitals, etc.).  Consulta’ns perquè puguem valorar el teu projecte de digitalització.